Copyright 2023 - Custom text here

Обществен съвет


Стартира приемът на документи за стипендии за II учебен срок за учебната 2022/2023г, съгласно условията на Постановление №328 на МС от 21.12.2017 г. за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, както следва:

1. За постигнати образователни резултати

2. За подпомагане на достъпа до образование

3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания

4. За ученици без родители/родител

Необходими документи:

1. Заявление – декларация – може да получите от класните ръководители

2. При кандидатстване по точка 2 е необходимо да представите и съответните придружаващи документи

 

Срок за подаване на документи – 27.02.2023г.


 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника на РУО-Пловдив, общинският кръг се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.

    За учениците от IV,  VII и от VIII до XII клас кръгът се провежда на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училищата с желаещи да се явят, тъй като участниците работятт върху едни и същи задачи в цялата област. За учениците от V и  VI клас могат да се явят най-късно до 11.12.2022 г. включително. Т. е. може за всички ученици олимпиадата да се проведе на 11 декември.

 Бланки на декларациите за информираност и съгласие и за конфиденциалност ще намерите в Правилата, които са публикувани на сайта на МОН в раздел Олимпиади и състезания:

1. Декларация за информирано съгласие

2. Дeкларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание

    При малък брой желаещи да участват, може да се допусне явяване на ученици в сградата на друго училище по уговорка на двамата директори само за учениците от  IV,  VII и от VIII до XII клас.

 

 

РУО Пловдив


Уважаеми ученици и родители!

 

 Във връзка със заповед №РД09-2347/10.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.  за учениците от V,VI,VIII и IX  клас следва да се организира обучение от разстояние в електронна среда. чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. В същия период учениците от I - IV клас, както и от VII и X  клас се обучават присъствено.


Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и следва да се организира обучение от разстояние в електронна среда за  учениците от 7 и 10 клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план и заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед №РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването.

В същия период учениците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. и 9. клас се обучават присъствено при условията на т.4 от утвърдените със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП. (тестване на учениците)


 Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионално управление на образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на добри практики за насърчаване на четенето и грамотността. Ученици и учители от нашето училище се включиха активно във всички инициативи, защото за нас е важно създаването и поддържането на навици в общуването с книгите, като ключов фактор за повишаване на грамотността, стимулиране на детското творчество, усвояване на нравствени ценности – доброта, толерантност и съпричастност, заложени в книгите. За нашата активност посетете линка:  https://nie4etem.blogspot.com/p/blog-page_78.html?m=1

 


Спешно! Важно!

 

Уважаеми родители и ученици, 

 

Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение  на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8 и 9 клас за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. Учениците от 1, 2, 3, 4, 7 и 10 клас продължават да се обучават присъствено.



Уважаеми родители, информирам ви, че поради намалена заболеваемост в град Пловдив под 500 на 100 000 е възможно присъствено обучение на 50% от броя на учениците от прогимназиален и гимназиален етап. По тази причина за периода от 01 декември 2021 г. до 07.12.2021 г. вкл.присъствено ще се обучават учениците от V, VII, VIII и IX клас. VI и X клас ще продължат да се обучават в ОРЕС. От 08.12.2021г. - 14.12.2021г. вкл. присъствено ще се обучават учениците от VI и X клас. V, VII, VIII и IX клас ще са в ОРЕС. И така през една седмица - ротация в зависимост от противоепидемичните мерки, за които ще бъдете информирани своевременно. Разчитаме на съдействие от Ваша страна за редовно посещение на учебните занятия от утре!

 

 

Бъдете здрави!


Поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в община Пловдив и в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици в СУ „Свети Седмочисленици“, от 28.10.2021г. до намаляване на 14-дневната заболяемост или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.





Уважаеми родители,

 

Със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и РД 09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката  се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас за периода от 22.03.2021 г.  до 31.03.2021 г., включително.


Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № РД-20-36/11.03.2021 г. на заседание на Областния кризисен щаб, за периода 15.03.2021 до 26.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас. За посочения срок учениците ще преминат към обучение от разстояние в електронна среда.

 

Бъдете здрави!


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

От 04.01.2020г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас;

В периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г. обучението на учениците от пети до дванадесети клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

 

 ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА 2021г.! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 


Уважаеми родители,

За периода 23.11.2020 г. до 23.12.202 г., обучението в СУ "Свети Седмочисленици" ще се осъществява, както следва:

1. За учениците от начален етап 1.-4. клас - обучението е присъствено по утвърденото седмично разписание.

2. За учениците 5.-6. клас, обучението ще се осъществява по следния график: 

Часовете ще бъдат по утвърденото седмично разписание, като времетраенето им при ОРЕС ще бъде по 30 минути. Разписанието се спазва и за часовете в целодневна организация на учебния ден за 5. клас.

3. За учениците 7.-12. клас, обучението ще се осъществява по следния график:

Часовете ще бъдат по утвърденото седмично разписание, като времетраенето им при ОРЕС за 7. клас ще бъде по 30 минути, а за останалите класове - по 40 минути.

 


 


 

Скъпи родители и ученици!

Програма „Нестле за по-здрави деца“ ще организира спортни активности за периода 03.10 -04.10.2020 година, които са както следва:

Турнир по футбол – Откриването на турнира ще бъде на 03.10.2020 г. в 10:00 в Атрим Арена, Пловдив. Футболният ни отбор ще присъства на откриването.

В неделя, на 04.10.2020, от 14:00 до 17:30 ще играят класиралите се отбори от първия ден. 

В двора на СУ „Свети Седмочисленици“, град Пловдив ще се проведат следните дейности:

Събота, 03.10.2020, от 10:30 часа до 12:30 часа - спортни игри за деца.

Неделя, 04.10.2020, от 10:30 часа до 12:30 часа - детска зумба.

          Разчитаме на отговорност от Ваша страна за спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Очакваме Ви!

 

f t g m