Copyright 2020 - Custom text here

Профил на купувача

Дата на създаване: 06.07.2017

РЕШЕНИЕ №:РД-25-860/06.07.2017г.

ПРЕДМЕТ: „Конкурс по реда на Глава IX, раздел II, раздел IV на НРПУРОИ за отдаване под наем на обекти - част от публична общинска собственост, а именно:

1. помещение с предназначение "ученическо хранене - бюфет", със застроена площ от 50 кв.м., намиращ се на територията на СУ "Св. Седмочисленици ” град Пловдив, ЖК "Тракия", ул. "Съединение" №81, корпус А

 

pdf  Конкурсни условия

 

 

Документи се получават на място от домакина!

 

 
f t g m